Kommunalval 2022

Som individer kan vi göra små men viktiga förändringar för att varje dag minska vår egen klimatpåverkan, som att resa kollektivt och dra ner på vår konsumtion. Men var fjärde år har vi chansen att påverka hela samhället genom att gå till valurnorna. Politiken är ett viktigt verktyg för att ställa om till ett hållbart samhälle, på internationell, nationell och lokal nivå. 

Redan inför förra valet tyckte väljarna att klimatfrågan var den enskilt viktigaste valfrågan, enligt en undersökning av Demoskop/Expressen. Nu är det snart dags för val igen, och intresset för klimatfrågan som valfråga förväntas återigen bli högt. 

Som invånare i Härjedalens kommun vill vi uppmana dig att lägga din röst på ett parti som tar klimatfrågan på allvar och som kommer att se till att Härjedalens kommun står för sin del av omställningen till en klimatsmartare värld. 

Här sammanställer vi information som kan hjälpa dig att fatta kloka beslut om du vill rösta klimatsmart i kommande val.

Valresultatet 2018

Härjedalens kommun styrs idag av en politisk majoritet bestående av (i storleksordning) Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna. Ordförande för kommunstyrelsen (kommunalråd) var under första delen av innevarande mandatperiod Centerpartiets Anders Häggkvist, och under den senare delen Socialdemokraternas Lars-Gunnar Nordlander. 

Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, består av 31 ledamöter. Under innevarande mandatperiod ser fördelningen ut enligt nedan: 

Parti:Mandat:
Socialdemokraterna11st
Centerpartiet7st
Moderaterna4st
Härjedalspartiet, f d Landsbygdspartiet Oberoende2st
Vänsterpartiet2st
Kristdemokraterna2st
Liberalerna1st
Sverigedemokraterna1st
Vox Humana1st
Pol. oberoende (s.k. vilde)1st

Pressmeddelande skickat till medier i början på mars 2022.

Svårt att veta hur du ska lägga din röst vid höstens val? 

Nu ska Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen samla in information från Härjedalens partier, som en hjälp för dig som kommuninvånare. 

Som individer kan alla göra små men viktiga förändringar för att varje dag minska sin egen klimatpåverkan – som att resa kollektivt och dra ner på sin konsumtion. Men var fjärde år får vi alla chansen att påverka beslutsfattarna. Politiken är ett viktigt verktyg för att ställa om till ett hållbart samhälle på internationell, nationell och lokal nivå.

Enkäten har fokus på klimat och hållbarhet och kommer att skickas ut till samtliga partier under våren. Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen har inlett arbetet med att ta fram en klimatvalskompass som en tjänst till Härjedalens kommuns invånare.

Enkäten består av 17 frågor och det ska bli väldigt kul och spännande att få arbeta med sammanställningen av den, säger Kajsa Skinnars. 

Elin Andersson fortsätter: Genom den här enkäten möjliggör vi att information om partiernas inställning till sitt framtida klimatarbete sprids. 

Redan inför förra valet tyckte Sveriges väljare att klimatfrågan var den enskilt viktigaste valfrågan, enligt en undersökning av Demoskop/Expressen. Om mindre än sex månader är det dags för val igen och intresset för klimatfrågan förväntas återigen bli högt (Novus, 2021). Svaren kommer på ett överskådligt sätt publiceras på hemsidan i god tid innan kommunalvalet. 

Jag tror att många kommer tycka att den här sammanställningen behövs och är hjälpsam, säger Theresia Hägglund. 

Vi hoppas och tror att de flesta partier kommer ta sig tid att fylla i enkäten, fyller Åsa Palm i.

Genom den här enkäten vill vi helt enkelt lyfta klimatfrågan så att den får ett större fokus bland politiker och medborgare, avslutar Louice Larsson.

Kajsa Skinnars, Bruksvallarna
Louice Larsson, Ljusnedal
Elin Andersson, Funäsdalen
Theresia Hägglund, Överberg
Åsa Palm, Funäsdalen

Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen är en plattform för invånare i Härjedalen och för personer med koppling till kommunen, som vill dela intresset för klimat- och miljöfrågor med andra. Nätverket finns som Facebookgrupp och hemsida www.hallbarhetiharjedalen.se.

Svar som elever på en skola i Härjedalen fått från politiker om miljöpolitik

Länkar

Dags för en koldioxidbudget i Härjedalen!

Så tycker kommunens fullmäktigepartier i frågor som rör klimatet

Det finns hopp om miljön i Härjedalen

Skriv under – Koldioxidbudget för Härjedalen

Partier positiva till koldioxidbudget

Insändare – Vi är många i Härjedalen som vill att politikerna prioriterar klimatet högre

Se våra
kommande
evenemang