Kommunalval 2022

Som individer kan vi göra små men viktiga förändringar för att varje dag minska vår egen klimatpåverkan, som att resa kollektivt och dra ner på vår konsumtion. Men var fjärde år har vi chansen att påverka hela samhället genom att gå till valurnorna. Politiken är ett viktigt verktyg för att ställa om till ett hållbart samhälle, på internationell, nationell och lokal nivå. 

Redan inför valet 2018 tyckte väljarna att klimatfrågan var den enskilt viktigaste valfrågan, enligt en undersökning av Demoskop/Expressen. Intresset för klimatfrågan som valfråga förväntades vara högt även inför valet 2022.

Som invånare i Härjedalens kommun ville vi uppmuntra medborgarna att lägga sin röst på partier som tog klimatfrågan på allvar och som skulle se till att Härjedalens kommun skulle stå för sin del av omställningen mot en mer klimatsmart värld. 

Därför drog vi under våren 2022 igång ett omfattande klimatvalsprojekt där vi dels genomförde en partienkät men också sammanställde information som skulle kunna vara hjälpsam inför valet. Vi ville bidra till att skapa förutsättningar för invånarna att kunna fatta aktiva och kloka beslut – för de som ville rösta klimatsmart i valet 2022.

Pressmeddelande skickat till medier i början på mars 2022.

Svårt att veta hur du ska lägga din röst vid höstens val? 

Nu ska Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen samla in information från Härjedalens partier, som en hjälp för dig som kommuninvånare. 

Som individer kan alla göra små men viktiga förändringar för att varje dag minska sin egen klimatpåverkan – som att resa kollektivt och dra ner på sin konsumtion. Men var fjärde år får vi alla chansen att påverka beslutsfattarna. Politiken är ett viktigt verktyg för att ställa om till ett hållbart samhälle på internationell, nationell och lokal nivå.

Enkäten har fokus på klimat och hållbarhet och kommer att skickas ut till samtliga partier under våren. Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen har inlett arbetet med att ta fram en klimatvalskompass som en tjänst till Härjedalens kommuns invånare.

Enkäten består av 17 frågor och det ska bli väldigt kul och spännande att få arbeta med sammanställningen av den, säger Kajsa Skinnars. 

Elin Andersson fortsätter: Genom den här enkäten möjliggör vi att information om partiernas inställning till sitt framtida klimatarbete sprids. 

Redan inför förra valet tyckte Sveriges väljare att klimatfrågan var den enskilt viktigaste valfrågan, enligt en undersökning av Demoskop/Expressen. Om mindre än sex månader är det dags för val igen och intresset för klimatfrågan förväntas återigen bli högt (Novus, 2021). Svaren kommer på ett överskådligt sätt publiceras på hemsidan i god tid innan kommunalvalet. 

Jag tror att många kommer tycka att den här sammanställningen behövs och är hjälpsam, säger Theresia Hägglund. 

Vi hoppas och tror att de flesta partier kommer ta sig tid att fylla i enkäten, fyller Åsa Palm i.

Genom den här enkäten vill vi helt enkelt lyfta klimatfrågan så att den får ett större fokus bland politiker och medborgare, avslutar Louice Larsson.

Kajsa Skinnars, Bruksvallarna
Louice Larsson, Ljusnedal
Elin Andersson, Funäsdalen
Theresia Hägglund, Överberg
Åsa Palm, Funäsdalen

Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen är en plattform för invånare i Härjedalen och för personer med koppling till kommunen, som vill dela intresset för klimat- och miljöfrågor med andra. Nätverket finns som Facebookgrupp och hemsida www.hallbarhetiharjedalen.se.

Svar som elever på en skola i Härjedalen fått från politiker om miljöpolitik

Länkar

Dags för en koldioxidbudget i Härjedalen!

Så tycker kommunens fullmäktigepartier i frågor som rör klimatet

Det finns hopp om miljön i Härjedalen

Skriv under – Koldioxidbudget för Härjedalen

Partier positiva till koldioxidbudget

Insändare – Vi är många i Härjedalen som vill att politikerna prioriterar klimatet högre

Se våra
kommande
evenemang