Lokal påverkan

Källsortering i all ära men att med politiken som verktyg kunna påverka fler människor till att göra förändring ger större verkan än de enskilda insatserna.

Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen har som ett av flera mål att driva på kommunens och medborgarnas klimatomställning. Påverkansarbetet kan se ut på olika sätt och vi har flera arbetsgrupper med olika inriktningar. En arbetsgrupp ägnar sig till exempel åt att formulera miljötips som publiceras i tidningen Fjällnytt. En annan arbetsgrupp ägnar sig åt att skriva medborgarförslag och frågor till Härjedalens kommuns kommunfullmäktige.

Vill du
kontakta våra kommunpolitiker?

Aktiviteter på den politiska arenan är oändliga och arbetet kan inte gå fort nog. Därför behöver vi ständigt fler personer som engagerar sig. Alla är hjärtligt välkomna att bidra, med stort som smått. Detta är ett både lärorikt och stimulerande arbete och självklart låter vi lust och inspiration styra det vi väljer att engagera oss i. Hör gärna av dig, så får du veta mer.