Medborgarförslag

Sedan nätverkets start har ett mål varit att lyfta klimatfrågan i Härjedalens politiska liv. Det har gjorts genom medborgarförslag med inriktning mot klimat och hållbarhet samt genom att ställa frågor till kommunfullmäktiges politiker. Här kan ni läsa några av dem. Om du bor i en annan kommun och finner något av intresse nedan så är det fritt fram att kopiera och använda. Varför uppfinna hjulen på nytt?

Medborgarförslag och tillhörande tjänstemannautlåtanden och beslut:

Gynna pollinerare:

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun ska ta fram en handlingsplan med åtgärder och strategier för aktivt gynna pollinerare

Koldioxidbudget:

Medborgarförslag om att upprätta en koldioxidbudget

Klimatnödläge:

Medborgarförslag om att Härjedalens kommun snarast bör utlysa klimatnödläge

Bränslestationer:

Medborgarförslag om att planera för fossilfria bränslestationer i kommunen

Hållbarhetsutskott:

Medborgarförslag om att kommunen upprättar ett hållbarhetsutskott

Kapitalplaceringar:

Medborgarförslag om att kommunens framtida kapitalplaceringar aldrig bidrar till att öka den globala uppvärmningen

Digitala möten:

Medborgarförslag om att möten inom kommunens verksamheter fortsätter ske digitalt, även efter covid-19 pandemin

Frågor till Allmänhetens frågestund (med transkriberat svar):

Vilka är skälen att Härjedalens kommun valt att inte teckna avsiktsförklaringen om att delta i Jämtlands läns regionala mil

Vad gör Härjedalens kommun för att leva upp till sin del i parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen