Om oss

Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen är en plattform för invånare i Härjedalens kommun. Även för personer med koppling till Härjedalen som vill dela intresset för hållbarhetsfrågor med andra. Till grund för nätverket står FN’s Agenda 2030, med ett särskilt fokus på de mål som relaterar till miljö, natur, hållbarhet och klimat. 

Idén om nätverket föddes ur ett klädbytesevenemang som arrangerades våren 2019. En Facebookgrupp startades för att fungera som en plats där medlemmarna kan stötta och inspirera varandra i strävan att leva på ett sätt som ger mindre negativ påverkan på kommande generationers förutsättningar. En utgångspunkt i gruppen har varit att den personliga klimatomställningen är viktig, så väl som arbetet med att få till positiv förändring på ett samhälleligt plan genom lokal påverkan. 

Under åren som gått har vi hunnit med en hel del träffar. Aktiviteter som arrangerats har sett ut på många olika sätt. Vi har haft gemensamma träffar fysiskt och möten på digitala plattformar. De stora geografiska avstånden har sällan utgjort ett hinder för delaktighet och engagemang. Vår tidslinje vittnar om fullt ös – titta gärna på den.

Forskning visar att vi behöver öka takten. Vi behöver bli ännu fler och därför tog vi våren 2021 de första stegen mot en hemsida. Genom hemsidan kan ännu fler ta del av spännande och viktiga initiativ och aktiviteter som pågår i Härjedalen. Hemsidan är inte bara för Härjedalens invånare utan för alla som är intresserade. Hoppas ni finner sidan inspirerande och intressant. 

Välkommen att vara med på våra evenemang. Välkommen också att bli medlem i vår Facebookgrupp: Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen.

Vilka är vi?

Så, vilka är vi som utgör Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen. Jo, det är vi alla, med intresse för klimat och miljö och vi med önskan om att lämna över Härjedalen lika vackert och tryggt som det är nu till nästa generation. Nätverket är du och jag och alla som vill vara med.

Samarbeten

Allt blir lättare om vi gör det tillsammans. Därför älskar vi samarbeten. Som samarbetspartners vill vi nämna:

Studieförbundet Vuxenskolan Jämtland Härjedalen (står för teknik och logistik vid digitala träffar, föreläsningar och workshops).

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Studieförbundet Vuxenskolan arbetar för att bli det gröna studieförbundet där de globala målen ska genomsyra hela verksamheten.

https://www.sv.se/avdelningar/sv-jamtlands-lan/
https://www.facebook.com/search/top?q=studieförbundet%20vuxenskolan%20i%20härjedalen–

Fjällnytt

Gratistidningen som ges ut i hela Härjedalens kommun samt Klövsjö i en upplaga på 10000-15000 ex/utgivning. Här publiceras  nätverkets miljötips som ett återkommande inslag, något som ökar uppmärksamheten för nätverket samt sprider konkreta miljötips till läsarna. Miljötipsen formuleras och komponeras av en av nätverkets arbetsgrupper och Fjällnytt står för layout och publicering. 

www.fjallnytt.com
https://www.facebook.com/fjallnytt

Kretsen Naturskyddsföreningen i  Västra Härjedalen (som stöttar genom bl a finansiering av annonser, beställning av kampanjmaterial från NF Riks).

https://jamtland.naturskyddsforeningen.se
https://www.facebook.com/Naturskyddsföreningen-Jämtland-Härjedalen-160040114147781